April 2nd, 2018

Київ у полум`ї війни

Фото та коментарі з офіційного веб-порталу Державної архівної служби України - http://www.archives.gov.ua/


1. Наближення німецьких частин до м. Києва. Серпень-вересень 1941 р.

Ще 25 фото під катомCollapse )